020-152210

Städservice.Kontorstäd.Klottersanering

Våra städtjänster

Städservice

Kontorstädning

Klottersanering

VI ÄR NFS FACILITY

NFS Tjänster

Fönsterputs

Många kunder önskar fönsterputs-abonnemang, hur ofta eller sällan ni vill ha fönsterputs bestämmer ni. Andra vill ha fönsterputs vid enstaka tillfällen eller när de själva tycker att det börjar bli dags. Vi hjälper till oavsett! Denna tjänst berättigar RUT-avdrag.

Kontorsstädning

Med ett avtal för kontorsstädning hos oss garanteras du alltid en kvalitativt utförd städning, anpassad efter ert företags behov och önskemål. Våra team för kontorsstädning är mer än gärna behjälpliga oavsett om det är ett mindre eller ett större kontor som behöver städas.

Flyttstädning

En ny start kräver ett rent avslut! Att flytta till en ny bostad är verkligen spännande, men alla som någon gång har flyttat vet också hur tung och jobbig en flytt kan vara. En flyttstädning är då det första man vill slippa! Denna tjänst berättigar RUT-avdrag

Byggstädning

Vi är kostnadseffektiva och prioriterar alltid kvaliteten. Vi erbjuder byggstädning

Klottersanering

Vi erbjuder tjänster som: fasadtvätt, takttvätt, marktvätt, klottersanering, klotterskydd, blästring och garagestädning. Vi erbjuder även tjänster inom specialsanering som brandsanering, industrisanering med mera. Våra kunder är kommuner, fastighetsbolag, förvaltningsbolag, fastighetsägare med flera.

Entrémattor

Att ha en, eller flera, mattor i entrén gör underverk för både inomhusmiljön och budgeten. Med rätt matta på rätt plats skonar du inte bara golven och minskar risken för halkolyckor; du sänker också de städrelaterade kostnaderna eftersom smutsen och vätskan håller sig på mattan.

SRY Utbildade medarbetare

Våra medarbetare är utbildad enligt servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) är en partsammansatt nämnd och har sedan 1985 verkat för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen. Kompetensutveckling ger företagen bättre lönsamhet och effektivitet samt att medarbetarna utvecklas och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

NFS Facility AB representanter skall vid arbete hos beställaren bära godkända och synliga namnbrickor eller ID-kort med foto samt ha enhetliga arbetskläder med NFS Facility AB företagsmärke. NFS Facility AB skall ha arbetsledare eller motsvarande personal tillgänglig dagligen. All personal

Miljö

NFS Facility AB använder miljövänliga produkter som inte innehåller några kemikalier eller andra skadliga ämnen, detta för att kunna erbjuda en frisk och hälsosam miljö för dig och dina nära. Medverka till ett positivt och strukturerat miljöarbete för att ge vårt bidrag till en hållbar utveckling.

Vi strävar efter att åstadkomma en arbetsplats som främjar en god arbetsmiljö. Vi ansvarar för företagets miljöpåverkan och vårt aktiva arbetssätt för att reducera de områden där arbetsmiljö- och miljöpåverkan ansetts väsentlig.

Vårt miljöarbete följer de riktlinjer och metoder som är specificerade enligt branschens miljöledningssystem. Vi följer kontinuerligt upp de miljöpåverkande faktorerna i vår egen verksamhet. Målsättningen är att minimera all skadlig miljöpåverkan. Det sker bland annat genom att vi successivt minskar användningen av kemikalier, reser med miljöfordon, samordnar inköp för färre transporter samt sänker vår vatten- och elenergiförbrukning. Vi deltar även aktivt i våra kunders miljöarbete.

Beställarens kvalitetskontroll

Löpande stickprovskontroller görs under året. Vid stickprovskontroller deltar båda parter. Respektive part står för sina kostnader i samband med dessa besiktningar. Protokoll förs av beställaren men undertecknas av båda parter. Beställaren kan även själv genomföra stickprovskontroller i anslutning till att städning utförts. Om beställaren i det avseendet upptäcker fel skall entreprenören omedelbart kontaktas för att vidta rättelse.

Underlag enligt systematiskt arbetsmiljoarbete finnes.,

fora

NFS Facility AB
Veddestavägen 24
175 62 Järfälla

Växel: 020-15 22 10
Direkt: 070-415 70 76
Epost: info@nfsfacility.se